การเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ลดวิกฤต NCDs ด้วยนมแม่”

featured

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะสุโกศล แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD-net) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ลดวิกฤต NCDs ด้วยนมแม่” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ คุณประโยชน์ของนมแม่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ในการสนับสนุนเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/GaEL9B

Shares:
QR Code :
QR Code