การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ของไทยและบทบาทของรัฐสภา

featured

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ชั้น 1 อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่าย Thai Climate Justice for All (TCJA) และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดงานสัมมนาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยุทธศาสตร์ของไทยและบทบาทของรัฐสภา” มีผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมกว่า 130 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3QE23Ir

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ