การเตรียมตัวเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

          การเตรียมตัวเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ควรเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์ และไปทุกครั้งตามนัด เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย รวมถึงเต้านมและหัวนมด้วย…

/data/content/25270/cms/e_acdeijqsuy49.jpg

          นอกจากนี้ ควรทำตามข้อปฏิบัติดังนี้

          1. คุณแม่ควรรับประทานอาหารครบทั้งห้าหมู่ให้เพียงพอเพื่อบำรุงร่างกายแม่และลูก ตลอดจนเตรียมสะสมอาหารไว้สร้างน้ำนม โดยอาหารที่เน้นคือ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง นม ผัก ผลไม้ และข้าว

          2. หญิงตั้งครรภ์รับประทานอาหารได้ทุกชนิด ยกเว้นยาดองเหล้า สุรา น้ำชา กาแฟ เครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ และห้ามสูบบุหรี่

          3. ใส่ยกทรงทั้งกลางวันและกลางคืนให้พอเหมาะกับขนาดของเต้านมที่ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อรักษาทรวดทรง

          4. อย่านวดเต้านม เพราะอาจไปกระตุ้นให้มดลูกบีบรัดตัวทำให้คลอดก่อนกำหนดได้

          5. การอาบน้ำตามปกตินั้น เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดเต้านมและหัวนม ไม่ควรฟอกหัวนมด้วยสบู่ เพราะจะทำให้หัวนมแตก หรือเป็นแผลได้ง่าย

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์โรงพยาบาลสงขลา

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

Shares:
QR Code :
QR Code