การเตรียมความพร้อมการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่

featured

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่” วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดย ความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนากลไกการจัดการองค์ความรู้และการขยายผล : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ และเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1afHNre

Shares:
QR Code :
QR Code