การเขียนมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

  การเขียนมีประโยชน์อะไรบ้าง ผมแค่อยากจะ “ตั้งป้าย” ไว้สักเล็กน้อย ก่อนที่จะชวนผู้อ่านเข้าสู่เรื่องราวของการเขียน…

/data/content/19697/cms/aehorsuwxyz4.jpg          ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการค้นคว้าและประสบการณ์ตรงที่ผมได้ทดลองทำมาด้วยตนเอง และทดลองกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเวิร์กช็อปจำนวนเป็นพัน ๆ คน

          ตามความเข้าใจของผม “การเขียน” คือ “การเปลี่ยน”

          “เปลี่ยน” สิ่งที่คุณกำลังคิดกำลังรู้สึกอยู่ในหัวคุณในร่างกายของคุณให้ “กลั่นออกมา” กลายเป็น “ตัวอักษร” บนกระดาษในสมุดของคุณ

          “การเขียนที่สม่ำเสมอ” จะทำให้คุณค่อย ๆ “รู้ตัว” ได้ว่า คุณกำลังคิดอะไรหรือกำลังรู้สึกอะไร ซึ่งเป็นอุบายหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถ “ดำรงอยู่กับปัจจุบัน” ได้เป็นอย่างดี

          “การเขียนที่สม่ำเสมอมากขึ้น” จะค่อย ๆ ทำให้คุณสามารถ “ซื่อตรง” กับความคิดและความรู้สึกของคุณได้มากขึ้นเรื่อยๆ

          “การรู้ตัวและซื่อสัตย์ต่อความจริง” จะค่อย ๆ ทำให้คุณเกิด “ความรู้สึกสงบ” เกิดความสุขได้มากขึ้น เพราะความคิดที่แต่เดิมสับสนวุ่นวายจะค่อย ๆ “ช้าลง” และในที่สุดอาจจะสามารถนำพาให้คุณได้พบกับปัญญาญาณที่อยู่ภายในตัวคุณ

 

 

          ที่มา : หนังสือมหัศจรรย์การเขียน ของ คุณหมอวิธาน ฐานะวุฑฒ์

Shares:
QR Code :
QR Code