‘การละครของผู้ถูกกดขี่’ Spiritual Talks on Campus #3

ที่มา : เว็บไซต์ครูกล้าสอน   kruklasorn.org


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ครูกล้าสอน   kruklasorn.org


‘การละครของผู้ถูกกดขี่’ Spiritual Talks on Campus #3 thaihealth


บันทึกกิจกรรม ‘การละครของผู้ถูกกดขี่’ Spiritual Talks on Campus #3


รายงานสรุปกิจกรรม เวทีสาธารณสัญจรครั้งที่ 3 Spiritual Talks on Campus #3 “การละครของผู้ถูกกดขี่” 26 มกราคม 2562 ห้องประชุมริมน้ำ LA 107 คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาด้วยชุมชนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ได้จัดเวทีสาธารณะสัญจร ครั้งที่ 3 Spiritual Talks on Campus #3 “การละครของผู้ถูกกดขี่” เพื่อเป็นการแนะนำหนังสือประกอบโครงการฯ “การละครของผู้ถูกกดขี่” Theatre of the Oppressed เขียนโดยออสกัสโต บูอาล แปลโดยภิน์ ภารดาม ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562


‘การละครของผู้ถูกกดขี่’ Spiritual Talks on Campus #3 thaihealth


ก่อนเข้าสู่วงสนทนาเนื้อหาหนังสือ ได้มีการแนะนำโครงการฯ และการสาธิตการแสดงละครแทรกสด จำลองสถานการณ์การกดขี่ในชีวิตประจำวัน และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมแสดง เพื่อแก้ไขสถานการณ์ในละคร ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมกับละครในฐานะนักแสดงคนหนึ่ง ผู้ชมกลายเป็นผู้มีบทบาทในการนำเสนอความคิดเห็นของตนผ่านการแสดง จากนั้นวงสนทนาซึ่งประกอบไปด้วย คุณภินทร์ ภารดาม ผู้แปลหนังสือ และ อ.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ สาขาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บอกเล่าเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือ ประวัติผู้เขียน บริบททางสังคม และแนวคิด “การละครของผู้ถูกกดขี่” ในหนังสือ


‘การละครของผู้ถูกกดขี่’ Spiritual Talks on Campus #3 thaihealth


ต่อมา อ.ทรงสิริ พุทธงชัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเสนอประสบการณ์ การนำละครของผู้ถูกกดขี่ ไปใช้ในการเรียนการสอน และการทำวิจัย จากนั้นได้มีการทำ Mini Workshop ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทดลองมีประสบการณ์ละครร่วมกัน ก่อนจะเปิดวงสนทนาแลกเปลี่ยน โดยมีกลุ่มคนไร้บ้าน และกลุ่มผู้พิการในสังคมที่มีประสบการณ์การนำละครของผู้ถูกกดขี่ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง


นับเป็นกิจกรรมเวทีสาธารณะฯ ที่ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเองที่น่าสนใจ เปิดพื้นที่ให้มีการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นเป็นตัวของตัวเองที่น่าประทับใจ

Shares:
QR Code :
QR Code