การรังแกกันบนโลกออนไลน์ “Cyberbullying”

ที่มา : เฟซบุ๊กกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


การรังแกกันบนโลกออนไลน์ “Cyberbullying” thaihealth


การรังแกกันบนโลกออนไลน์ หรือ “Cyberbullying”


ช่วงนี้เราอาจจะได้ยินคำว่า “Cyberbullying” (ไซเบอร์บูลลี่อิง) จากปรากฏการณ์ข่าวสารหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ 


“Cyberbullying” หรือการ “bully” นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาความรุนแรงของการรังแกกันผ่านคำพูดหรือผ่านการแสดงความคิดเห็น ในลักษณะของการต่อว่า ใช้ถ้อยคำเสียดสีผู้อื่นให้เกิดความเสียหายหรืออาจนำมาซึ่งการสร้างความเกลียดชังต่อบุคคลนั้น ๆ


ข้อมูลจากคู่มือรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน ระบุว่า การถูกกลั่นแกล้งออนไลน์ “Cyberbullying” จัดอยู่ 1 ใน 7 ของภัยออนไลน์ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบทางจิตใจ ภาวะความเครียด เก็บตัว ขาดความมั่นใจ นำไปสู่ความซึมเศร้า หรืออาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรงตามมา 


“Cyberbullying” อาจเกิดขึ้นง่ายแต่เราป้องกันได้ ร่วมเป็นผู้ใช้งานสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้เท่าทันว่าข้อความจากปลายนิ้วของเรา จะไม่ส่งไปทำร้ายใคร

Shares:
QR Code :
QR Code