การพัฒนานโยบายการจัดการการสื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชนไทย

CKB_4690

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2565 ที่ ห้องประชุมไฮเดรนเยีย 3 อาคารแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรม TK. PALACE HOTEL & CONVENTION ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) จัดเสวนานำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานโยบายการจัดการการสื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชนไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า” ตั้งเป้าผลักดันให้ภาครัฐส่งเสริมพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ที่หลากหลาย คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=310925

Shares:
QR Code :
QR Code