การพัฒนาการบริการสุขภาพบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายในประเทศไทย

บริการสุขภาพบุคคลข้ามเพศ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงแรมแมนดาริน โฮเทล แบงคอก (สามย่าน) กรุงเทพฯ โครงการสนับสนุนวิชาการและพัฒนาเครือข่ายการให้บริการทางคลินิกกับบุคคลข้ามเพศ โดยคลินิกเพศหลากหลาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Gen V clinic) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโครงการก่อตั้งสมาคมเพื่อการพัฒนาสุขภาพบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายแห่งประเทศไทย (ThaiPATH) และโครงการข้ามเพศมีสุข (T-HAT) จัดประชุมวิชาการ “การพัฒนาการบริการสุขภาพบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายในประเทศไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและบุคคลเพศหลากหลายในประเทศไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=351929

Shares:
QR Code :
QR Code