การฝึกหายใจ

ที่มา : คู่มือ ข  ขยับบ่อยๆ


การฝึกหายใจ  thaihealth


แฟ้มภาพ


การฝึกหายใจ เพื่อประโยชน์ต่อระบบร่างกายภายใน  เช่น ลดอัตราการเต้นของหัวใจ  ลดความดันโลหิต  ผ่อนคลายความตึงเครียด  ลดอัตราการอยากสูบบุหรี่  เพิ่มระดับความทนต่อความรู้สึกปวด


ขั้นตอนและวิธีการฝึกหายใจ


1.ทำได้ทั้งขณะนั่ง หรือนอนหงาย


2.ใช้มือวางบริเวณท้องใต้ลิ้นปี่ (บริเวณกระบังลม)


3.หายใจเข้า  โดยสูดลมหายใจผ่านทางจมูกช้าๆ จนรู้สึกว่าบริเวณหน้าท้องพองออก


4.ผ่อนลมหายใจออกทางจมูกหรือปากช้าๆ จนรู้สึกว่าบริเวณหน้าท้องยุบลง


5.ทำ 5- 6 ครั้ง ใน 1 ชั่วโมง


6.ในขณะที่ฝึกหายใจหากมีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ  ให้หยุดฝึกการหายใจทันที

Shares:
QR Code :
QR Code