การป้องกันและกำจัดแมลงวัน

ที่มา : คู่มือประชาชน สำหรับป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม


การป้องกันและกำจัดแมลงวัน thaihealth


แฟ้มภาพ


เคยไหม รำคาญแมลงวันที่มาตอมเวลากินข้าวบ้าง ทำอาหารบ้าง ทำให้อาหารมื้อโปรดกร่อยลงไปทันที นอกจากจะสร้างความรำคาญแล้ว แมลงวันเหล่านี้ยังนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อีกด้วย


การป้องกันและกำจัดแมลงวัน


การป้องกันไม่ให้มีแมลงวันมารบกวน ต้องกำจัดแหล่งอาหารของมัน ซึ่งได้แก่ ขยะมูลฝอยและมูลสัตว์ ทิ้งขยะในภาชนะที่มีฝาปิด ระวังอย่าให้มีเศษอาหารตก หรือของเหลวจากอาหารหยดเรี่ยราดบนพื้น หากพบขยะ เศษอาหารต่างๆ ต้องเก็บไปทิ้ง หรือใช้น้ำฉีดทำความสะอาดทันทีเพื่อกำจัด กลิ่นที่จะดึงดูดให้แมลงวันมาตอมและวางไข่ ตรวจสอบถุงขยะก่อนนำมาใช้ ว่าไม่มีรอยชำรุด ฉีกขาด และมัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป


ในกรณีที่มีแมลงวันมารบกวนและต้องการกำจัด ถ้ามีจำนวนน้อยก็ใช้สวิงโฉบ หรือตีด้วยไม้ตีแมลงวัน อาจใช้กาวดักแมลงวันหรือกับดักแมลงวันที่มีจำหน่ายใน ท้องตลาด ถ้ามีแมลงวันจำนวนมาก อาจต้องฉีดพ่นด้วย สารเคมี ซึ่งควรให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ เนื่องจากแมลงวัน จะดื้อสารเคมีได้รวดเร็ว นอกจากนี้จะต้องค้นหาแหล่ง เพาะพันธุ์ของตัวอ่อน และดำเนินการกำจัดควบคู่กันไปด้วย จึงจะได้ผล

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ