การป้องกันและกำจัดยุงลาย

ที่มา : คู่มือประชาชน สำหรับป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม


การป้องกันและกำจัดยุงลาย thaihealth


แฟ้มภาพ


เนื่องจากลูกน้ำยุงลายอาศัยอยู่ตามภาชนะเก็บน้ำตลอดจนยาง รถยนต์เก่าและเศษวัสดุต่างๆ ที่มีน้ำขังจึงควรปิดภาชนะเก็บน้ำทุกชนิดให้มิดชิดอยู่เสมอคว่ำโอ่งน้ำ และภาชนะที่ไม่ใช้งานหรือเก็บไว้ในที่ร่มและฝนไม่สาด หมั่นเก็บทำลายเศษวัสดุและยางรถยนต์เก่า


หากต้องการเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต้องเก็บไว้ใต้ชายคาหรือหาสิ่งปกคลุมเพื่อป้องกันน้ำขังสำหรับบ่อ ซีเมนต์ในห้องน้ำและห้องส้วมให้ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ (ขนาดและวิธีใช้ตามที่ระบุไว้บนฉลาก) หรือใส่ ปลาหางนกยูงไว้ (เฉพาะตัวผู้) จำนวน 2-10 ตัวขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อหรือหมั่นใช้สวิงช้อนเอาลูกน้ำ ทิ้งไปก็ได้


ยุงลายออกกัดดูดเลือดในเวลากลางวัน ตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเย็น และถ้าในห้องมีแสงไฟสว่างเพียงพอยุงลายอาจกัดดูดเลือดถึงพลบค่ำการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด ทำได้ดังนี้


1.นอนในมุ้ง (แม้จะเป็นเวลากลางวัน) หรือห้องที่มีมุ้งลวด หมั่นตรวจสอบว่า มุ้งลวดคงอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดฉีกขาด


2.หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่เป็นมุมมืด อับลม


3.ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป เพราะปากยุงสามารถเจาะผ่านเนื้อผ้าได้การสวมเสื้อผ้า หลวมๆ แขนยาว ขายาว จะช่วยลดโอกาสที่ปากยุงจะมาสัมผัสผิวหนัง นอกจากนี้ควร หลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าสีเข้ม เพราะสีเข้มจะดึงดูดยุงมากกว่าสีอ่อน


4.ทายากันยุงในกรณีที่มีความจำเป็น อ่านวิธีใช้และคำเตือนบนฉลาก และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ยาทากันยุงบางชนิดห้ามใช้กับเด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี


5.อาบน้ำและรักษาร่างกายให้สะอาด ผู้ที่มีกลิ่นตัวแรงหรือมีอุณหภูมิของ ร่างกายสูงกว่าผู้อื่น จะดึงดูดยุงให้มากัดมากกว่า

Shares:
QR Code :
QR Code