การป้องกันตนเองจากโรคอุจาระร่วง

ที่มา : แผ่บพับโรคอุจจาระร่วง กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม.


การป้องกันตนเองจากโรคอุจาระร่วง thaihealth


โรคอุจจาระร่วงหรือโรคท้องร่วงเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้บ่อย จะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลวตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ใน 1 วัน หรือถ่ายเป็นน้ำจำนวนมากหรือเป็นมูกเลือดแม้เพียง 1 ครั้งต่อวัน


การป้องกันตนเองจากโรคอุจาระร่วง


1.ล้างมือให้สะอาด ก่อนกินอาหารและหลังการใช้ห้องน้ำ


2.กินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ งดอาหารสุกๆดิบๆถ้ากินไม่หมดให้เก็บไว้ในตู้เย็น


3.ดื่มน้ำสะอาด ถ้าเป็นน้ำต้มสุกจะดีที่สุด


4.ต้องอุ่นอาหาร อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารเหลือค้างควรนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนนำมารับประทาน


5.ใช้ฝาชีครอบอาหาร หรือใส่ตู้กับข้าวให้มิดชิด ระวังอย่าให้แมลงวันตอมอาหาร


6.ล้างผักสด ผลไม้หลายๆครั้งให้สะอาด


7.ล้างอุปกรณ์ทำครัว จาน ชาม ช้อน ถ้วย ชาม ให้สะอาดก่อนใช้


8.กำจัดขยะมูลฝอย โดยรวบรวมเศษอาหารไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด


การดูแลตนเองเบื้องตนเมื่อเกิดโรคอุจจาระร่วง


ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่


– ผสมผงน้ำตาลเกลือแร่หรือ โอ อาร์ เอส กับน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว ตามสัดส่วนที่แนะนำบนวองโดยให้ดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้งในปริมาณใกล้เคียงกับอุจจาระที่ถ่ายออกมา


ขนาดการใช้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่


เด็กอ่อน – เด็กอายุ 2 ปี ให้ดื่มทีละน้อย สลับกับน้ำเปล่าประมาณวันละ 3 ซอง และดื่มต่อไป จนกว่าอาการจะดีขึ้น ในเด็กเล็กที่ยังกินนมแม่อยู่ให้กินนมแม่สลับกับสารละลายน้ำตาลเกลือแร่d]g


เด็กอายุมากกว่า 2 ปี – ผู้ใหญ่ ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ประมาณ 1 แก้ว ต่อการถ่ายอุจจาระ 1 ครั้ง และเริ่มรับประทานอาหารอ่อน เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ภายใน 4 ชั่วโมง หลังดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่

Shares:
QR Code :
QR Code