การประชุมเรื่อง การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสุขภาวะในสถานพยาบาล

featured

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ กรณีศึกษา : สถานพยาบาล จัดการประชุมเรื่องการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสุขภาวะในสถานพยาบาล เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการออกแบบ ทางภูมิสถาปัตย์ที่เอื้อต่อผู้ให้บริการ อย่างเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ