การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1

featured

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ นาฑีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ผักและผลไม้เพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ” ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/qahvlM

Shares:
QR Code :
QR Code