การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20

CKB_2430

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ จัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า ภัยซ่อนเร้นในสังคม”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=309458

Shares:
QR Code :
QR Code