การประชุมจัดทำแผนกิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ และตัวชี้วัดโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ

featured

ภาพบรรยากาศ การประชุมจัดทำแผนกิจกรรมโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ (5 หลักสูตร)และตัวชี้วัดโปรแกรมการเรียนรู้สุขภาวะ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ โรงแรมราคาการ์เด้นท์ วิภาวดี กรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code