การประกวดผลิตนวัตกรรมสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการ คิด-ออม-ยัง

คิดออมยัง

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2566 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สสส. และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. ขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นพัฒนาสื่อองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีทักษะถ่ายทอดความรู้ มีประสบการณ์ร่วมปฏิบัติจริง ขยายแนวคิดการสร้างนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม ในปี 2574 ไทยจะมีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 28%

“เพื่อเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุระดับสุดยอด สสส. สานพลังเครือข่ายสร้างปัญญา จัดการประกวดผลิตนวัตกรรมสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการ “คิด-ออม-ยัง?” เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานที่เริ่มมีรายได้ให้วางแผนการออมเพื่ออนาคต เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาวะไปจนถึงวัยสูงอายุ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=341190

Shares:
QR Code :
QR Code