การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

featured

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยรังสิต สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยรังสิต และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากว่า 70 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ในงาน การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และ “มหกรรมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ : นวัตกรรมสุขภาพ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://goo.gl/DG9dSd

Shares:
QR Code :
QR Code