การบรรยายสาธารณะ เรื่องความเป็นธรรมทางสังคมในงานจิตวิทยาการปรึกษา

featured

เมื่อวันที่ 24กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ในงานบรรยายสาธารณะ “ความเป็นธรรมทางสังคมในงานจิตวิทยาการปรึกษา” ดร.แคธรีน นอร์สเวอร์ธี จากโรลลินส์ คอลเลจ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา นักวิชาชีพด้านจิตวิทยาการปรึกษา กล่าวว่า แนวโน้มจิตวิทยาการปรึกษามีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจากยุคแรกเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปมภายในจิตใจของตัวบุคคล ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นแนวคิดที่ให้ความสนใจกับโครงสร้างทางสังคม การให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหา นอกจากเข้าใจปัญหาภายใน ต้องคำนึงถึงระบบความสัมพันธ์เชิงอำนาจและบริบททางสังคม รวมถึงเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/xOxUPD

Shares:
QR Code :
QR Code