การนั่ง มีผลเสียกว่าที่คิด

ที่มา :  ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) 


การนั่ง มีผลเสียกว่าที่คิด thaihealth


แฟ้มภาพ


การนั่ง โดยไม่ได้ขยับร่างกายเป็นเวลานาน ๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมาย มีอะไรบ้าง มาดูกัน


1.หากสะสมมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน – จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 147% 


2.หากสะสมมากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป – จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีภาวะซึมเศร้า 47%


3.หากนั่งติดต่อกันเกินกว่า 2 ชั่วโมง – จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุมดลูก 10% มะเร็งลำไส้ 8%       และมะเร็งปอด 6%


4.หากนั่งติดต่อกันนานกว่า 90 นาทีเป็นประจำ – จะเพิ่มเความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตถึง 2 เท่าตัว 


5.เพิ่มโอกาสที่จะนำไปสู่การเป็นโรคเบาหวาน 112 % ในกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเนือยนิ่งเป็นวิถี 


แต่ข่าวดีก็คือ การลุกขึ้นขยับร่างกาย เดินไปมาเพียง 2 นาที ทุก ๆ ชั่วโมง จะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากถึง 33%

Shares:
QR Code :
QR Code