การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพมีประโยชน์อย่างไร

ที่มา : ลดพุง ลดโรค

แฟ้มภาพ

                    การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ ประเมินร่างกายเราว่ามีความสมบูรณ์ด้านไหนและขาดความสมบูรณ์ด้านไหน เพื่อที่จะทำให้เราคอยดูแลตัวเองว่าควรที่จะพัฒนาร่างกายด้านไหนเป็นพิเศษ

1. สามารถใช้เป็นแนวทางและกำหนดรูปแบบวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

2. สามารถนำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินถึงความก้าวหน้าทางด้านสมรรถภาพทางกายได้

3. สามารถนำไปวินิจฉัยเบื้องต้น ถึงความบกพร่องทางด้านร่างกาย ที่มีแนวโน้มอาจจะเกิดปัญหาด้านสุขภาพ

4. สามารถใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกนักกีฬาของผู้ฝึกสอนได้

5. สามารถทราบถึงการพัฒนาของร่างกายในด้านต่าง ๆ

ประเภทการออกกำลังกายแบบสะสม

– ปั่นจักรยาน

– ว่ายน้ำ

– บาสเกตบอล

– ฟุตบอล

– เทนนิส

– เต้นแอโรบิก

– รำมวยจีน

– เปตอง

– ยกน้ำหนัก ฯลฯ

Shares:
QR Code :
QR Code