การดูแลอารมณ์ผู้สูงอายุ

ที่มา : คู่มือปฏิบัติงานสำหรับการดูแลผู้สูงวัยในเรือนจำ/ทัณฑสถานหญิง


การดูแลอารมณ์ผู้สูงอายุ thaihealth


แฟ้มภาพ


อยากมีสุขภาพดีต้องควบคุมอารมณ์ได้ดี  หากเกิดอารมณ์ในทางลบ  อารมณ์ไม่ดี หงุดหงิด  โกรธ เศร้า กลัว ร่างกายจะทำงานผิดปกติและหลั่งสารพิษออกมา  ผู้สูงอายุจะดูแลและควบคุมอารมณ์ได้โดยดูแลจิตใจ ดังนี้


1.ยอมรับบทบาทและสถานภาพที่เปลี่ยนแปลง  เมื่อมีอายุมากขึ้น  ต้องพอใจและยอมรับความเป็นจริงของชีวิตที่เกิด  แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมชาติ ภูมิใจในความดีงาม  เป็นตัวอย่างเตือนใจลูกหลาน สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลาน  ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม


2.เมื่อกังวลใจ  ควรปรึกษาคนใกล้ชิด  เพื่อนบ้าน  สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ปฏิบัติธรรม  เป็นต้น


3.ทำงานอดิเรกที่เพลิดเพลิน  และมีคุณค่าทางจิตใจ  เช่น  ปลูกต้นไม้  เลี้ยงสัตว์  จะช่วยให้ไม่เหงา  และมีความสุข


4.พบปะสังสรรค์กับบุคคลอื่น พูดคุยหรือปรับทุกข์กัน และร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ในชมรมสูงอายุ


5.ยึดศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ  สวดมนต์  ปฏิบัติธรรม  ฝึกสมาธิ  ทำบุญ  ตามความสะดวกและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  เวลา และสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

Shares:
QR Code :
QR Code