การขับขี่ที่ปลอดภัยในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์

ไรเดอร์

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2566 ที่ รร.อมารี ดอนเมือง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ร่วมกับ รร.ทักษะพิพัฒน์ โดย บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (Robinhood) ผู้แทนกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและไรเดอร์ และภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวปิดโครงการ “ความร่วมมือเพื่อสร้างการขับขี่ที่ปลอดภัยในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์” เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัย ในอนาคต และร่วมพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย สร้างการขับขี่ที่ปลอดภัยในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=347330

Shares:
QR Code :
QR Code