กาชาดหนองบัวลำภู เร่งรณรงค์ห้ามดื่ม-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

งานกาชาดหนองบัวลำภู เครือข่ายองค์กรงดเหล้าหนองบัวลำภู เร่งรณรงค์เข้มตรวจ จับ ปรับห้ามขาย บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาดหนองบัวลำภู

เมื่อคืนวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา บริเวณภายในบริเวณจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาดหนองบัวลำภู-ปลอดเหล้า ประจำปี 2556  นางอนงค์  พูลเพิ่ม รองนายแพทย์สาธารณจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าคณะทำงานเครือข่ายงดเหล้า ฝ่ายปลอดเหล้างานกาชาดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ดร.สังคม ศุภรัตนกุล โดยมีเยาวชนเครือข่ายงดเหล้า ออกเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานเข้าใจในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ที่กำหนดภายในงานในห้วงการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาดหนองบัวลำภู ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม 2556 ณ สนามนเรศวร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยห้ามจำหน่าย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณงาน

นางอนงค์  พูลเพิ่ม รองนายแพทย์สาธารณจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าคณะทำงานเครือข่ายงดเหล้า ฝ่ายปลอดเหล้างานกาชาดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ตามที่จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงาน ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาดหนองบัวลำภู-ปลอดเหล้า ประจำปี 2556 ในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายปลอดเหล้างานกาชาดหนองบัวลำภู มีนายสมาน วงศ์วรายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานคณะกรรมการได้วางมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนอันจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของคนมาเที่ยวงานอย่างปลอดภัยปราศจากการทะเลาะวิวาทจากผู้เมาสุรา และลดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่ที่เมาสุรา จึงมีประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก ลดแลก แจกแถม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกำหนดให้ในช่วงงานเทศกาลดังกล่าวเป็นงานปลอดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ตลอด 10 วัน 10 คืน ไม่ว่าจะห้ามขายเครื่องดื่มแอลอล์ในสถานที่หรือบริเวณงาน สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนทั่วไป โดยห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะ การเร่ขาย การแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกับสินค้าอื่น รวมถึงห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่บริเวณ สถานที่ราชการและ สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป

ทางด้าน ดร.สังคม ศุภรัตนกุล ประธานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะรองหัวหน้าคณะทำงาน กล่าวเพิ่มเติมว่าภายในงานคณะกรรมการฝ่ายปลอดเหล้าจัดบูธประชาสัมพันธ์รณรงค์งดเหล้า โดยความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าประจำจังหวัดหนองบัวลำภู, สสส.และภาคีเครือข่ายภายที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด พร้อมเน้นย้ำมาตรการตรวจ จับ ปรับ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว มีโทษจำคุก หรือ ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ
 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code