กันทรลักษณ์ขับเคลื่อนงานงดเหล้าเต็มสูบ

เมื่อเร็วๆ นี้ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ นายอำเภอกันทรลักษณ์ เป็นประธานการประชุม และนายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ทีมประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมและผลักดันครั้งนี้

กันทรลักษณ์ขับเคลื่อนงานงดเหล้าเต็มสูบ

เนื้อหาสำคัญของการประชุม คือ 1.ให้รณรงค์งดเหล้าในงานบุญปลอดเหล้า โดยเฉพาะงานศพ ให้เป็นงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน 2.สานต่อนโยบายเดิม คือ งานอัตตลักษณ์ระดับอำเภอปลอดเหล้า 4 งาน ได้แก่ งานเทศกาลผลไม้ งานโรตารีแฟร์ งานลอยกระทง และงานศาลเจ้า โดยเน้นไปที่การควบคุมใบอนุญาตการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเร่ขาย และการลดแลกแจกแถม

3.งดเหล้าเข้าพรรษา 2600 ปีพุทธชยันตี ให้บูรณาการทุกหน่วยงานโดยมี สาธารณสุข โรงพยาบาล สำนักงานวัฒนธรรม  เป็นหลัก เตรียมความพร้อมให้ทุกตำบลลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา และติดตามประเมินผลอย่างเข้มข้น สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ครบทั้ง 20 ตำบล โดยเริ่มต้นดีเดย์วันเข้าพรรษานี้พร้อมกัน

4.จัดทำถนนปลอดเหล้า-บุหรี่ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนและโรงพยาบาล เพื่อสร้างค่านิยม/ควบคุมพื้นที่การบริโภคคือไม่ดื่มไม่จำหน่าย 1 สาย โดยมีโรงพยาบาล สรรพสามิต ตำรวจ ร่วมพัฒนา 5.แนวทางการพัฒนา “ร้านค้าคุณธรรม” และ 6.แนวทางการเข้าถึงของเด็กเยาวชนต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคต

อนึ่งในการนี้ ที่ประชุมได้รับการให้ข้อมูลบทเรียน จากพื้นที่ต้นแบบ “โพธิ์ศรีสุวรรณโมเดล” โดยแกนนำประชาคมจังหวัด คือ ครูจันทร์ โต๊ะสิงห์ บทเรียนท้องถิ่นโดย นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ บทเรียนร้านค้าสะดวกยิ้ม  ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ จากนายบำรุง เป็นสุข และเพื่อให้แนวทางนี้บรรลุผลเป็นรูปธรรมทางอำเภอจะนัดหารือวางแผนการขับเคลื่อนให้เสร็จก่อนเข้าพรรษา ในขณะเดียวกันอำเภอจะนัดประชุมแกนนำตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาในแต่ละตำบลพร้อมที่จะประกาศเจตนารมณ์วันเข้าพรรษาต่อไป 

ถือเป็นเรื่องดีมากที่คณะกรรมการระดับอำเภอมีการประชุมวางแผนดำเนินงาน เพราะเป็นการเข้าถึงปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงพยาบาล ที่เน้นการดูแลสุขภาพด้วยวิธีแก้ไขที่เหตุอย่างนี้ ถือเป็นอำเภอหนึ่งที่มีการต่อยอดจากมาจากนโยบายงานบุญประเพณีปลอดเหล้าระดับจังหวัดศรีสะเกษของท่านสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ทุกอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษเกิดงานขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้าในแต่ละพื้นที่ และมีการประเมินเก็บข้อมูลจนถึงมีการประกาศชัยชนะในระดับจังหวัดมาแล้ว โดยที่มาเริ่มแรกเลยก็คืออำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยมี นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ เป็นทีมงานขับเคลื่อนและเป็นหนึ่งของคณะทำงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ
 

 

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

 

Shares:
QR Code :
QR Code