กองทุนมัสยิดมอบซะกาต ครั้งที่2

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)


ภาพจากเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)


กองทุนมัสยิดมอบซะกาต ครั้งที่2 thaihealth


สสม. จัดกิจกรรมการจ่ายซะกาตครั้งที่ 2 ในวันนี้แก่ผู้มีสิทธิรับซะกาต จำนวน 39 คน


เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.ณ อาคารศาลาประชาคมมัสยิดบางอ้อ กองทุนซะกาตมัสยิดบางอ้อ ซึ่งจุดประกายจัดตั้งโดยมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โดยนายคณี โยธาสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคกลางและนายชาญโยธา โยธาสมุทร ประธานกองทุนซะกาตมัสยิดบางอ้อ จัดกิจกรรมการจ่ายซะกาตเพื่อชุมชนครั้งที่ 2 แก่ผู้มีสิทธิรับซะกาต จำนวน 39 คน โดยมีนายvอดุลย์ โยธาสมุทร ทำหน้าที่พิธีกร อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุร อ่านโดยนายมุฮัมหมัด ยูนุส


อ.การีม ยูซูฟี กรรมการมัสยิดบางอ้อ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรม อ.บาซีร โพธิ์ทอง และนายซารีม มะเหม็ง คอเต็บมัสยิดบางอ้อ บรรยายพิเศษเรื่อง คุณค่าของซะกาต และนายมนตรี มุขตารี ให้โอวาทและกล่าวปิดงาน โดยมัสยิดจัดเลี้ยงอาหารแก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมทุกท่าน อนึ่ง การจัดกิจกรรมการจ่ายซะกาตครั้งที่ 1 ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 8 พ.ย.2558 จำนวน 90 คน  

Shares:
QR Code :
QR Code