กสทช.เปิดแอป NetCare ลดปัญหาเด็กติดจอ

ที่มา :  MGR Online


กสทช.เปิดแอป NetCare ลดปัญหาเด็กติดจอ thaihealth


แฟ้มภาพ


กสทช. เปิดตัวแอปพลิเคชัน 'NetCare' สำหรับดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาเด็กติดจอและเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัว


นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการสื่อสารโทรคมนาคมมีการขยายตัวอย่างมาก ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสาร ใช้งานสื่อออนไลน์ ดูหนัง หรือเล่นเกมส์ต่าง ๆ มีความสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ซึ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากเกินพอดีกลายเป็นการเสพติดการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน


ทุกวันนี้จึงมักเห็นเด็ก ๆ นั่งก้มหน้ามองจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งใช้ในเชิงที่เป็นประโยชน์ เช่น ค้นหาข้อมูลเพื่อทำการบ้าน หรือใช้เพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น จนทำให้เกิดภาวะ 'เด็กติดจอ' ซึ่งส่งผลกระทบทั้งสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ทำให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ตามมา เช่น ซึมเศร้า แยกตัวเอง ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ไม่มีสังคม ตลอดจนไม่มีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์จนอาจถึงขั้นกลายเป็นปัญหาครอบครัวและสังคมขึ้นมาได้


สำนักงาน กสทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัว และเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเสพติดการใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้องหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กและเยาวชน จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ปกครองใช้ดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกภายใต้ชื่อแอปพลิเคชัน 'NetCare'


สำนักงาน กสทช. ได้รับความร่วมมือจาก 3 สถาบันการแพทย์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 'NetCare' ซึ่งประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันหลัก เพื่อดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กและกติกาที่ตกลงกับลูกไว้ ได้แก่ ฟังก์ชันหนึ่ง กำหนดระยะเวลาการใช้งาน โดยสามารถตั้งจำนวนชั่วโมงที่ต้องการให้ใช้งานได้ในแต่ละวัน เช่น วันจันทร์ถึงศุกร์ ใช้ได้ 2 ชั่วโมงต่อวัน วันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์ ใช้ได้ 3 ชั่วโมงต่อวัน


ฟังก์ชันสอง กำหนดช่วงเวลาการใช้งาน โดยสามารถระบุช่วงเวลาที่ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ระหว่าง 1 ทุ่มถึง 2 ทุ่ม และฟังก์ชันสาม พักการใช้งานบางแอปพลิเคชัน เช่น ต้องการปิดยูทูป แต่เปิดเว็บไซต์ หรือกูเกิลเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลได้ และ ฟังก์ชันสี่ พักการใช้งานอินเทอร์เน็ตทันที


นอกจากนี้ ยังมีปุ่ม SOS ที่เครื่องลูกไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อกดใช้งานแอปพลิเคชันจะทำการโทร.หาผู้ปกครองทันที พร้อมส่งตำแหน่งที่อยู่ (Location) ไปยังอีเมลที่ผู้ปกครองลงทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวด้วย


นายก่อกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการติดตั้งเพื่อใช้งาน 'NetCare' ทำได้ง่าย ๆ โดยการดาวน์โหลด netcare.nbtc ในระบบ Android ที่ Play Store (สำหรับเครื่องเด็กใช้งานได้ใน Version ไม่เกิน 8.0) และสำหรับระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้เป็นเครื่องแม่ได้ที่ https://netcare.nbtc.go.th/


'ความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง กติกาของครอบครัวเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ต้องมีการพูดคุยตกลงกันในครอบครัว NetCare จะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการทำตามกติกาของครอบครัวเพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน เป็นไปอย่างพอเหมาะ พอดี และพอควร เพิ่มการพูดคุยและการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว อันเป็นการเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและสังคมให้เพิ่มมากขึ้น และสำนักงาน กสทช. จะพัฒนาNetCare เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนในครอบครัวให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป'


ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะมีการรณรงค์เพื่อเผยแพร่แอปพลิเคชัน NetCareหลากหลายช่องทาง เช่น เผยแพร่ภาพยนตร์สั้นผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และจะมีการรณรงค์แนะนำแอปพลิเคชันในพื้นที่โรงพยาบาลที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code