กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง ช่วงลอยกระทง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง ช่วงลอยกระทง thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงมหาดไทย กำชับอำเภอ พิจารณาอนุญาตการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันลอยกระทง ซึ่งห้วงเวลาดังกล่าวประชาชนนิยมเล่นดอกไม้เพลิง จุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน กันอย่างแพร่หลายและเกิดเหตุระเบิด เพลิงไหม้ ทำให้บาดเจ็บ เสียชีวิตและทรัพย์สิน


กระทรวงมหาดไทย จึงกำชับไปยังอำเภอ พิจารณาการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตที่กำหนดไว้ในประกาศจังหวัด ซึ่งออกตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยเคร่งครัด รวมถึงทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


นอกจากนี้ ให้นายทะเบียนท้องที่และเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ตรวจสอบแนะนำร้านค้าที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงและแหล่งผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณี ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม”

Shares:
QR Code :
QR Code