กลุ่มเสี่ยงรับฉีดวัคซีนหวัดใหญ่ฟรีถึง 31 ก.ค.นี้

/data/content/25144/cms/e_fhjkrsuwyz37.jpg


          สธ.ย้ำ ปชช.กลุ่มเสี่ยงรับฉีดวัคซีนหวัดใหญ่ฟรีถึง 31 ก.ค.นี้


          น.พ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่าในปี 2557 กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 3,400,000 คน โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2557 ที่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ


          "เนื่องจากแนวโน้มการระบาดไข้หวัดใหญ่รุนแรงกว่าเดิม โดยวัคซีนที่นำมาฉีดเป็นวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ในเข็มเดียว ได้แก่สายพันธุ์เอเอช1เอ็น1 หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 สายพันธุ์เอเอช3เอ็น2 และสายพันธุ์บี ทั้งนี้ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มได้แก่ ผู้สุงอายุ 65 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี และกลุ่มผู้ป่วยทุกอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ไตวาย หอบหืด ปอดอุดตันเรื้อรัง โรคหัวใจและมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด ขอให้เข้ารับวัคซีนป้องกันใหญ่ 3 สายพันธุ์ในเข็มเดียวที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้"


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code