กลุ่มละครมาหยา แห่งลูกน้ำเค็มอันดามัน

 

กลุ่มละครมาหยา แห่งลูกน้ำเค็มอันดามัน

 

หากย้อนไปเมื่อ 6 ปีก่อน จากการรวมกลุ่มของเยาวชนคนสร้างฝันในการสร้างสรรค์งานละคร ขอ’โครงการเสียงเล็กๆ จากคนข้างบ้านที่อยากให้ได้ยิน ของศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของยุทธศาสตร์ละครสำหรับเยาวชน ปีที่ 1 ของแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ โดยมีวิทยากรจากกลุ่มคนหน้าดำ มาจัดกระบวนการให้ความรู้ในด้านศาสตร์ของละคร

มาวันนี้ จากกิจกรรมเล็กๆสามารถสร้างพลังของกลุ่มและเยาวชน ที่เติบโตไปพร้อมกับการใช้สื่อละครสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองรวมถึงชุมชนรอบข้างได้อย่างต่อเนื่อง

หากพูดถึงความหมายของกลุ่มละครมาหยา เป็นชื่อของอ่าวหนึ่งที่มีความสวยงามของประเทศไทยในจังหวัดกระบี่ นั่นคือ อ่าวมาหยา กลุ่มละครมาหยาเป็นกลุ่มละครแห่งทะแลแม่น้ำเค็มอันดามัน ที่ต้องการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด รวมถึงสื่อศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการละครสร้างสรรค์

กลุ่มละครมาหยา แห่งลูกน้ำเค็มอันดามันกลุ่มละครมาหยา แห่งลูกน้ำเค็มอันดามัน

นายฮาริส มาศชาย (อดีตเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มข้าวยำการละคร รุ่นที่ 2 มอ.ปัตตานี) หัวหน้ากลุ่มละครมาหยา เล่าให้ฟังว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตนมีแนวคิดที่จะทำกิจกรรมดีดีเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและบ้านเกิด จึงคิดที่จะทำกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสื่อสารของศาสตร์ละครมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม โดยมีแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สสส. เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาส มากไปกว่านั้นน้องๆ ในกลุ่มได้มีโอกาสเรียนรู้และรู้จักการละครมากขึ้น

“ละครเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง เป็นมายาของการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้ฝึกทั้งสมาธิ จินตนาการ การสังเกต ฟัง พูด อ่าน เขียน การทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างวินัย รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ตลอดระยะที่ผ่านมากลุ่มละครมาหยา ได้ใช้พลังของละครสร้างสรรค์ในการสร้างสุขให้กับชุมชน   ได้พัฒนาตนเองไปพร้อมกับพัฒนาสังคม โดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์” นายฮาริส มาศชาย เล่า

มาวันนี้ กลุ่มละครมาหยา ได้สร้างสรรค์ผลงานอีกครั้งในโครงการ ศิลปะสร้างสรรค์ โกงกางสร้างสุข ชุมชนสร้างภูมิปัญญา ภายใต้การสนับสนุนทุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) ที่เป็นอีกหนึ่งมิติในการสร้างสรรค์งานในพื้นที่ตามแนวคิดที่ว่า เสียงเล็กๆ ของพลังเล็กๆ สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมและชุมชนของตนเองได้

ติดตามโครงการได้ที่ www.artculture4health.com

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ