กลุ่มผู้สูงอายุปลูกผักบ้านทาม

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน จาก หนังสือ "วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ผักสวนครัว"


ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน


กลุ่มผู้สูงอายุปลูกผักบ้านทาม thaihealth


กลุ่มผู้สูงอายุปลูกผักตำบลบ้านทาม รวมกลุ่มกันโดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนบ้านทาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง หันมาปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อรับประทานในครัวเรือน


เพราะคนกลุ่มนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพ และเลือกรับประทานอาหารเป็นพิเศษ เนื่องจากอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน การรับประทานผักจะช่วยส่งเสริมสุขภาพทำให้อาการไม่กำเริบ ทว่าผักที่ไปซื้อมาบริโภคมักมีสารพิษตกค้าง ไม่สดสะอาด และไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเท่าที่ควร การปลูกผักเองในครัวเรือนจะช่วยรับประกันว่าจะได้ผักปลอดภัยไว้บริโภค และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย


ผลจากการดำเนินงานของกลุ่มฯ นอกจากจะช่วยให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังได้มีผักปลอดภัยไว้รับประทานเพื่อส่งเสริมสุขภาพแล้ว ยังช่วยให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังได้ออกกำลังกายจากการปลูกผักสวนครัว มีสุขภาพจิตทีแช่มชื่นขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสุขภาพอย่างครบถ้วนในทุกมิติ


 

Shares:
QR Code :
QR Code