กลุ่มจักสานเข่งและสุ่มไก่บ้านดอกบัว

ที่มา : เข้มแข็งจากข้างใน แห่งหนใดก็ยั่งยืน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


กลุ่มจักสานเข่งและสุ่มไก่บ้านดอกบัว thaihealth


กลุ่มจักสานแข่งและสุ่มไก่บ้านดอกบัว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


ในพื้นที่บ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีทรัพยากรทรงคุณค่าที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ คือ สวนป่าไม้ไผ่รวก ไม้ไผ่รวกเป็นพืชตระกูลหญ้าชนิดหนึ่ง  มีลักษณะเป็นกอแน่น ลำดับขนาดเล็ก สามารถนำมาทำเครื่องจักสานได้ จากมรดกด้านทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ ประกอบกับแรงงานในชุมชน ทำให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มจักสานเข่งและสุ่มไก่ขึ้นเมื่อปี 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบกลุ่มกันผลิตและจำหน่ายเข่งและสุ่มไก่ โดยกลุ่มเป็นผู้กำหนดราคาขายเอง การจักสารเข่งและสุ่มไก่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไม้ไผ่รวกเป็นอย่างมาก จากราคาขายไม้ไผ่ลำละ 10-12 บาท หากนำมาแปรรูปเป็นแข่งและสุ่มไก่แล้วก็จะเพิ่มมูลค่าเป็น 50-70 บาท ต่อไม้ไผ่ 1 ลำเลยทีเดียว สามารถนำรายได้เข้าสู่หมู่บ้านถึงปีละ 2-3 ล้านบาท


ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 150 คน ดำเนินการอยู่ในรูปของสหกรณ์ปฏิรูปบ้านดอกบัว จำกัด มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และมีการจัดการประชุมเพื่อจัดสรรผลกำไรปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ทางกลุ่มมีการพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีการจักสานเข้ามาใช้ โดยใช้เครื่องจักตอกเพื่อช่วยให้กระบวนการจักสานเร็วขึ้นอีกด้วย


การจัดตั้งกลุ่มจักสาน ช่วยนำรายได้เข้าสู่ครัวเรือนและชุมชน คนในพื้นที่ไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่น ทำให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว ความสามัคคีในชุมชน ตลอดจนความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน ด้วยเหตุนี้ บ้านดอกบัวจึงได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ประจำปี 2554

Shares:
QR Code :
QR Code