กลิ่นปาก ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

ที่มา : โลกวันนี้วันสุข


กลิ่นปาก ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ  thaihealth


แฟ้มภาพ


          กลิ่นปากเป็นปัญหาสำคัญที่ทำลายความมั่นใจของใครหลายคน และส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบข้าง


          ทพญ.ฉัตรแก้ว บริบูรณ์หิรัญสาร งานทันตกรรม. Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ข้อมูลว่า กลิ่นเหม็นจากปากเกิดจากแบคทีเรีย เมื่อมีการย่อยสลายเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ ตามส่วนต่างๆของช่องปากทำให้เกิดการเน่า เสียของเศษอาหาร ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้น แบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุนี้จะมีอยู่ตามปรกติใน ช่องปาก ดังนั้น ในบริเวณใดที่มีเศษอาหารตกค้าง แบคทีเรียก็จะทำให้เกิดการบูดเน่าและเกิด กลิ่นเหม็นขึ้นได้


          บริเวณที่พบการหมักหมมของเศษอาหาร บ่อยๆคือ ลิ้น ร่องเหงือก ใต้ขอบเหงือก ส่วนอื่นที่สามารถพบได้อีกคือ บริเวณที่อุดฟัน ครอบฟันไม่พอดี การเป็นโรคปริทันต์ เหงือกอักเสบ มีฟันผุรูกว้าง ฟันปลอมชนิดถอดได้ ทำให้ เศษอาหารตกค้างในบริเวณดังกล่าว จึงเป็นต้นเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก โดยเฉพาะ ผู้ที่ใส่ฟันปลอมในขณะนอน นอกจากนี้ปริมาณการหลั่งของน้ำลายมาก/น้อยก็ส่งผลต่อการ เกิดกลิ่นปากได้


          สาเหตุของกลิ่นปากเกิดทั้งจากภายในและภายนอกช่องปาก


          1.จากภายในช่องปาก ได้แก่ มีแผลในช่องปาก เช่น ซิฟิลิส เนื้องอก แผลร้อนใน แผลที่เกิดขึ้นภายหลังการถอนฟัน หรือแผลที่เกิดจากการผ่าตัดในช่องปาก, ฟันผุ ที่มีเศษอาหารตกค้างสะสมอยู่ในรูร่องฟัน ทะลุโพรงประสาทฟัน และมีหนองเกิดขึ้นที่ปลายรากฟัน, เป็นโรคปริทันต์หรือเหงือกอักเสบ ทำให้มีคราบจุลินทรีย์และหินน้ำลายสะสมมาก, ผู้ที่ใส่ฟันปลอมหรือเครื่องมือต่างๆในช่องปาก เช่น ใส่เครื่องมือจัดฟัน หรือใส่เครื่องมือกันฟันล้ม แต่รักษาความสะอาดไม่ดีพอ, น้ำลาย โดยปรกติน้ำลายจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรก ถ้าในช่องปากมีน้ำลายหลั่งออกมา ช่องปากก็จะสะอาดมากกว่าน้ำลาย ที่หลั่งออกมาน้อย และน้ำลายจะช่วยลดการ บูดเน่าของอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่นได้, ลิ้น (บริ เวณโคนลิ้นด้านในสุด) เนื่องจากบริเวณนี้มี น้ำเมือกในช่องจมูกไหลลงสู่คอ ซึ่งภาวะเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรค แต่ มักจะมีสาเหตุมาจากอาการภูมิแพ้ (อาการดัง กล่าวจะไม่ทำให้เกิดกลิ่นปากในระยะแรกๆ แต่เมื่อทิ้งไว้สัก 2-3 วัน แบคทีเรียในช่องปากจะย่อยน้ำเมือกทำให้เกิดกลิ่นได้)


          2.จากภายนอกช่องปาก ได้แก่ การสูบบุหรี่ นอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของผู้สูบและคนรอบข้างแล้ว ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้สูบเป็นโรคปริทันต์รุนแรงมากขึ้นด้วย และกลิ่นของบุหรี่ที่ตกค้างอยู่ในช่องปาก ผสมกับกลิ่นอื่นๆ ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเฉพาะตัวขึ้นได้, การรับประทานอาหาร เช่น หัวหอม หัวกระเทียม เครื่องเทศ สะตอ และแอลกอฮอล์ จะทำให้มีกลิ่นปากได้ แต่โดยธรรมชาติอาหารพวกนี้เมื่อถูกย่อยดูดซึมและขับถ่ายออกแล้ว กลิ่นจะหายไปได้เอง


          สำหรับในบางกรณีระบบต่างๆของร่างกายสามารถทำให้เกิดกลิ่นปากได้ เช่น โรคในระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น ไซนัสอักเสบ โรคทอนซิลอักเสบ โรคมะเร็งที่โพรงกระดูก, โรคในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น โรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร โรคปอดเรื้อรัง วัณโรคปอดหรือมะเร็งปอด โรคของระบบขับถ่าย


          เมื่อรู้ว่ามีกลิ่นปากต้องหาสาเหตุให้ได้ ก่อนว่าเกิดจากอะไร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้ ถูกต้อง ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจ สุขภาพช่องปากเพื่อนำไปสู่การรักษาอย่างถูกต้อง นอกจากนี้สามารถดูแลรักษาไม่ให้เกิด กลิ่นในช่องปากได้ง่ายๆด้วยการดูแลอนามัยของช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอ ที่สำคัญต้อง ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันอาการปากแห้ง


          การแก้ปัญหากลิ่นปากด้วยการใช้น้ำยา บ้วนปาก สเปรย์ หรือลูกอมรสมินต์ เป็น การแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง เพราะโดยทั่วไปน้ำยาบ้วน ปากจะมีส่วนผสมหลักคือ สารแต่งรส แอลกอ ฮอล์ และสารต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ น้ำยาบ้วน ปากจะช่วยลดกลิ่นปากได้ชั่วคราวเท่านั้น เพราะไม่ได้กำจัดสาเหตุที่แท้จริงออกไป ทำให้อาการของโรคถูกปิดบังจนอาจเกิดอาการรุนแรงได้โดยไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดของการรักษากลิ่นปากคือ การค้นหาและกำจัดโรคที่เกิด ขึ้น นอกจากนี้ต้องไม่ละเลยต่อการแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีเพื่อให้สุขภาพ แข็งแรงและรักษาความสะอาดนั่นเอง


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code