‘กระบี่เมืองคุณธรรม’ สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน

ที่มา : แฟนเพจเป็นข่าวกระบี่


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


'กระบี่เมืองคุณธรรม' สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน thaihealth


กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเดินรณรงค์โครงการ "กระบี่เมืองคุณธรรม" (สร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา) อบรมเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่โลกกว้าง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้านภัยยาเสพติด โดยธรรมทางพระพุทธศาสนา


วันที่ 22 มกราคม 2562 นายสมโภช โชติชูช่วง เป็นประธานเปิด กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเดินรณรงค์โครงการกระบี่เมืองคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมี นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สื่อมวลชนกระบี่อาสา กลุ่มจิตอาสา โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล พร้อมวงโยธวาทิต โรงเรียนอิศรานุสรณ์ โรงเรียนอุตรกิจและ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม


'กระบี่เมืองคุณธรรม' สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน thaihealth


การจัดทำโครงการ "กระบี่เมืองคุณธรรม" เพื่ออบรมเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่โลกกว้าง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้านภัยยาเสพติด โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมโดยรวม มุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับ เด็กเยาวชนและ ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9


โดยกิจกรรมภายในงาน มีการเดินรณรงค์โครงการกระบี่เมืองคุณธรรม (จากศาลากลางจังหวัดกระบี่ ไปยัง วัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง) , จากนั้นมีการเสวนาปัญหายาเสพติด บุหรี่ เหล้า การพนัน และอื่นๆ พร้อมธรรมะนันทนาการหลักประกันชีวิตด้วยศีล 5 และกิจกรรม "Big cleaning Day" ณ วัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง

Shares:
QR Code :
QR Code