กระบี่เดินหน้าขับเคลื่อน เมืองสุขภาพ

กระบี่ ยกระดับเป็นเมืองสุขภาวะ สนับสนุนให้ประชาชนทั้งจังหวัดมีสุขภาพดี


กระบี่เดินหน้าขับเคลื่อน เมืองสุขภาพ thaihealth


นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนวาระ "กระบี่เมืองสุขภาพ" ซึ่งเป็น 1 ใน 12 วาระกระบี่ ที่กำหนดให้คนกระบี่รักสุขภาพ และการออกกำลังกาย ให้ชุมชนกระบี่เป็นชุมชนสุขภาวะ จึงได้หารือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่ ชมรมกีฬา ชมรมออกกำลังกายต่างๆ ในจังหวัด เพื่อวางแนวทางส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน และพัฒนาการกีฬาของจังหวัด มุ่งเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนกระบี่ให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาในด้านอื่นๆ โดยจะดำเนินการทั้งส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และเพื่อความเป็นเลิศควบคู่กันไป


กระบี่เดินหน้าขับเคลื่อน เมืองสุขภาพ thaihealthกระบี่เดินหน้าขับเคลื่อน เมืองสุขภาพ thaihealth


ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวอีกว่า ถึงแม้จังหวัดกระบี่จะมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอยู่มากมาย แต่ก็มีความจำเป็นต้องสร้างกิจกรรมเพื่อให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวได้ในทุกฤดูกาล จึงมีแนวคิดที่จะใช้กิจกรรมกีฬาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามามากขึ้น เช่น การจัดแข่งขันกีฬาในระดับชาติ หรือนานาชาติ การสร้างความพร้อมทีมกีฬาชนิดต่างๆ เพื่อเป็นคู่แข่งขันให้แก่นักกีฬาต่างชาติที่เข้ามาเยือนกระบี่ ให้แต่ละโรงเรียน หรือสถานศึกษาส่งเสริมกีฬาตามศักยภาพ และความพร้อม ฟื้นฟูกีฬาพื้นบ้านที่สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ต้องพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน รองรับการแข่งขันในแมตช์สำคัญต่างๆ


"จังหวัดกระบี่ ยังได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองสุขภาวะ นับเป็นจังหวัดแรกของประเทศที่ได้ทำ MOU ร่วมกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันวาระ "กระบี่..เมืองสุขภาพ" ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ความเป็นจังหวัดแห่งความสุขอันดับต้นๆ ของประเทศ" ผวจ.กระบี่ กล่าว


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code