กระทรวงวัฒนธรรม ชวนร่วมงานมหกรรมการอ่าน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ MGR Online


กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมขับเคลื่อนมหกรรมส่งเสริมการอ่าน thaihealth


กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งเป้าโรดโชว์งานสัปดาห์หนังสือกระตุ้นให้ เด็ก-เยาวชน-ชุมชน หันมาอ่านเพิ่ม


นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 มีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ 90 นาที จาก 66 นาที วธ.ได้รับรายงานว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และเครือข่ายแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 องค์กร สสส. จัดงาน "มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค" ภายในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 10 – 18 ส.ค. 2562 ที่ชั้น 3 – 4 สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี พร้อมเปิดเวทีเสวนา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ : "ความหวังและนวัตกรรมแห่งการสานสร้างพลังเด็กและเยาวชน"


กิจกรรมดังกล่าว เป็นตัวอย่างการส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะต่างจังหวัดในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนหนังสือ เป็นเรื่องน่ายินดีที่หน่วยงานรัฐ เอกชน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์ จำหน่ายหนังสือ และส่งเสริมการอ่านช่วยกันจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน และจัดกิจกรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐบาลให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น ทำให้คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นและเปิดโอกาสในการค้นคว้าหาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในต่างจังหวัด


ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ งานวิชาการ งานนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่ประสบความสำเร็จ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วย โซนอุบลคนมักอ่าน โซนอ่านอุ่นรัก โซนอ่าน เล่น สร้างสุข โซนมหัศจรรย์การอ่าน โซนนิทรรศการและบูธกิจกรรมจากองค์กรสนับสนุน และโซนนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านอย่างสนุกสนาน นิทรรศการด้านการอ่านที่เป็นประโยชน์มากมาย

Shares:
QR Code :
QR Code