กรมเจ้าท่าเร่งตรวจสอบสภาพเรือต้องปลอดควันดำ

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


กรมเจ้าท่าเร่งตรวจสอบสภาพเรือต้องปลอดควันดำ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมเจ้าท่า เร่งตรวจสอบสภาพเรือทุกประเภทที่ให้บริการในแม่น้ำเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ต้องปลอดควันดำหากตรวจพบสั่งการให้หยุดเดินเรือ


นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกินมาตรฐาน กรมเจ้าท่ากำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อสนับสนุนการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการเรือ ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ หัวฉีด บำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ เพื่อลดการปล่อยควันดำ และได้สั่งการให้สำนักมาตรฐานเรือ จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิศวกรรม ร่วมกับสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ 


กรมเจ้าท่า ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านมลภาวะทางอากาศจากควันของเครื่องยนต์เรือ ออกตรวจสอบและให้คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการเรือในการปรับปรุง และการแก้ไขปัญหามลพิษจากท่อไอเสีย ตั้งแต่วันที่ที่ 17 มกราคมเป็นต้นมา 


ตั้งเป้าตรวจเรือโดยสารสาธารณะ เรือด่วนเจ้าพระยา เรือคลองแสนแสบ เรือภัตตาคาร เรือลากจูง กลุ่มเรือโดยสารท่องเที่ยว เรือทัวร์ เรือแท็กซี่ และเรือหางยาว และเรือราชการทุกลำ ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 


ขณะนี้สามารถตรวจสอบเรือประเภทต่าง ๆ แล้ว จำนวน 95 ลำ และสั่งการให้เรือจำนวน 10 ลำ หยุดการใช้งานจนกว่าจะทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ เป็นตามที่เจ้าพนักงานของกรมเจ้าท่ากำหนด


นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ยังได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาเรือไฟฟ้าต้นแบบเพื่อลดควัน คลื่น และเสียง สำหรับนำมาใช้ทดแทนเรือแบบเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Shares:
QR Code :
QR Code