กรมอนามัยแนะทำบุญปีใหม่ ควรใส่ใจสิ่งของถวายพระ

ที่มา :  MGR Online


กรมอนามัยแนะทำบุญปีใหม่ ควรใส่ใจสิ่งของถวายพระ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัยแนะทำบุญปีใหม่ ควรใส่ใจสิ่งของถวายพระ ควรใส่ใจตั้งแต่การเตรียมอาหารและสิ่งของสำหรับถวายพระ เพื่อสุขภาพที่ดีของพระ และรักษาสิ่งแวดล้อม


นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การสร้างกุศลปีใหม่ด้วยการไปทำบุญตามวัด ควรใส่ใจตั้งแต่การเตรียมอาหารและสิ่งของสำหรับถวายพระ เพื่อสุขภาพที่ดีของพระ และรักษาสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการใช้ถุงผ้าจับจ่ายซื้อของทำบุญแทนการใช้ถุงพลาสติกหลายๆ ใบ ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารถวายพระสงฆ์ เพื่อลดขยะที่ย่อยสลายยาก และปลอดภัยต่อสุขภาพ สิ่งของเครื่องใช้ที่จะนำไปถวายพระสงฆ์ต้องมีคุณภาพ ใช้งานได้จริง และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระสงฆ์นอกจากนี้ ยังสามารถทำบุญด้วยการช่วยกันดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ เช่น การล้างส้วมวัด ถือเป็นการทำบุญด้วยการลงแรง ซึ่งอานิสงส์ของการล้างส้วมในวัดถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้อื่น ป้องกันโรคและสร้างสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกคน

Shares:
QR Code :
QR Code