กรมอนามัยเตือน จัดฟันแฟชั่นอันตราย ผิดกฎหมาย

ที่มา : กรมอนามัย


กรมอนามัยเตือน จัดฟันแฟชั่นอันตราย ผิดกฎหมาย thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือน ผู้รับบริการที่จัดฟันแฟชั่นเสี่ยงอันตราย แนะ รักษากับทันตแพทย์โดยตรง เลี่ยงคลินิกจัดฟันเถื่อน


นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การจัดฟันแฟชั่นอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจากผู้ที่ให้บริการเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ทางทันตกรรม จึงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฟันไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ หรือมีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆ แล้ว แต่ไม่ถูกวิธีทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคที่อุปกรณ์ ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ติดต่อ ได้แก่ โรคตับอักเสบ วัณโรค ฯลฯ ซึ่งเกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้จากลูกค้าคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง หรือจากการใช้คีมตัดลวดที่มักเป็นคีมสำหรับงานช่างทั่วไป ซึ่งสกปรกและเกิดสนิม เมื่อตัดลวดแล้วก็นำเอาลวดมาใส่ในปาก รวมถึงลวดที่ใช้อาจเป็นวัสดุที่ไม่มีคุณภาพ มีการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆ เช่น สนิม ปรอท แคดเมียม สารหนู เป็นต้น ซึ่งสารพิษเหล่านี้จะถูกสะสมเข้าไปในร่างกายอย่างต่อเนื่อง เกิดผลเสียต่ออวัยวะต่างๆ นอกจากนี้ การที่ผู้ให้บริการไม่มีความรู้เรื่องแรงที่เกิดจากลวดจัดฟัน จึงอาจติดลวดจัดฟันให้ลูกค้าด้วยแรงที่มากเกินไป ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนฟันไปในทิศทางที่ไม่ต้องการ จนฟันเรียงตัวผิดรูป และอาจทำให้รากฟันละลายจนฟันตาย หรือการเก็บปลายลวดที่ไม่เรียบร้อย อาจเกี่ยวกระพุ้งแก้มเป็นแผลได้


ทางด้านทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวเสริมว่า เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นที่ใส่ในปากมักจะมีการยึดที่ไม่แน่นพอ เพราะขั้นตอนการทำผิดวิธี ทำให้มีโอกาสที่ลวด ลูกปัด หรือเหล็กสี่เหลี่ยมเล็กๆ หลุดลงคอ หรืออาจหลุดลงไปปิดหลอดลมทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งขณะนี้มีการขายสินค้าที่เป็นเครื่องมือแพทย์ และสินค้าลอกเลียนแบบที่ใช้เฉพาะจัดฟันแฟชั่นทางออนไลน์ ทั้งแบบนำไปเปิดร้านค้าย่อย หรือขายเป็นรายบุคคล โดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรใดๆ ผ่าน social network และสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งสถานที่ตั้งของร้านค้าหรือนัดไปทำที่บ้านของผู้รับบริการ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงการจัดฟันแฟชั่นได้ง่ายยิ่งขึ้น


“ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงออกกฎหมายดำเนินการต่อผู้ให้บริการจัดฟันแฟชั่น โดยแจ้งว่า การเปิดร้านจัดฟันแฟชั่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐานเปิดคลินิกเถื่อนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการให้บริการจัดฟันโดยที่มิใช่ทันตแพทย์ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 ฐานประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนพบเห็นการบริการจัดฟันแฟชั่น สามารถแจ้งเบาะแสร้านจัดฟันได้ทาง facebook มือปราบหมอฟันเถื่อนของทันตแพทยสภา เพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป” ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code