กรมสุขภาพจิตมอบรางวัล Mental Health Award 2553

รางวัลสำหรับผู้อุทิศตนเพื่อสังคม

กรมสุขภาพจิตมอบรางวัล Mental Health Award 2553

          ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ที่ได้รับรางวัล Mental Health Award ประจำปี 2553 ในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 9 จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ  รร.ปรินซ์ พาเลซ มหานาค กทม. ภายใต้หัวข้อ ความสุขครอบครัว ความสุขชุมชน : Happy Family Happy Community” ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

          โดยรางวัล Mental Health Award  ถือเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับบุคคลที่อุทิศตนสร้างสรรค์งานสุขภาพจิตครอบครัวและชุมชน ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลเดียวกันนี้อีก 2 ท่าน คือ  Dr. Ngugen Van Tho , Director  National Mental Health Hospital Dongnai ,Vietnam และ นายธีรกุล นิยม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

กรมสุขภาพจิตมอบรางวัล Mental Health Award 2553กรมสุขภาพจิตมอบรางวัล Mental Health Award 2553

          ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ได้เคยกล่าวไว้ว่า เกือบทั้งชีวิต ทำงานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ทำงานตามอุดมการณ์ และความมุ่งมั่นของตนเอง จนเป็นที่ยอมรับของสังคม รางวัลเกีรติยศต่างๆ ที่ได้รับมา เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า คนเราทำดีย่อมได้ดีซึ่งตนยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมต่อไป

          สำหรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ เป็นผู้มีคุโณปการต่องานด้านสาธารณสุขไทยอย่างมาก โดยเฉพาะงานด้านสุขภาพจิต โดยเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มให้มีการก่อตั้งกรมสุขภาพจิต รวมทั้งเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มให้มีการก่อตั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมสมาริตันส์-ประเทศไทย และยังดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรระดับประเทศ และระดับนานาชาติ อาทิ กรรมการเครือข่ายนโยบายควบคุมแอลกอฮอล์โลก  ประธานกรรมการเครือข่ายนโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้เชี่ยวชาญในแผนงานสหประชาชาติเพื่อควบคุมยาเสพติดในนานาประเทศ ฯลฯ นอกจากนี้ ที่ผ่านมาท่านได้ผ่านงานด้านการเมืองระดับชาติ โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร กทม. 3 สมัยติดต่อกัน

 

 

ที่มา: สำนักข่าวสสส.

 

 

Update: 09-08-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code