กรมวิทย์ฯ เพิ่มศักยภาพตรวจวิเคราะห์ ชุดน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิส

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


กรมวิทย์ฯ เพิ่มศักยภาพตรวจวิเคราะห์ ชุดน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิส thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพิ่มศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพชุดน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิสที่จำหน่ายในประเทศเพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าชุดตรวจมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ทดสอบในหญิงตั้งครรภ์ตามแผนการกำจัดโรคซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก


นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวว่า ซิฟิลิสเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์สารคัดหลั่งรวมทั้งทางเลือดและสามารถติดต่อจากแม่ผ่านทางรกไปสู่ทารกในครรภ์ซึ่งนำไปสู่สาเหตุที่ทำให้ทารกมีความผิดปกติทางระบบประสาทเช่นหูหนวกตาบอดและอาจเป็นสาเหตุให้ทารกเสียชีวิตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาที่ได้รับเชื้อ


การติดเชื้อซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและพบได้บ่อยในประเทศไทยองค์การอนามัยโลกจึงมีเป้าหมายกำจัดการติดเชื้อซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกให้หมดภายในปี2563ปัจจุบันสถานพยาบาลต่างๆได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาวินิจฉัยการติดเชื้อควบคู่ไปกับการวินิจฉัยของแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้มีผลิตภัณฑ์น้ำยาวินิจฉัยโรคในหลายรูปแบบ


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสถาบันชีววัตถุซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมคุณภาพชุดน้ำยาวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือดได้วางแผนและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิสที่จำหน่ายในประเทศโดยเฉพาะชุดตรวจแบบรวดเร็วที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งนี้สถาบันชีววัตถุได้เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งก่อนและหลังจำหน่ายในประเทศซึ่งคาดว่าสามารถพร้อมให้บริการตรวจภายในปี2562เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าชุดตรวจวินิจฉัยมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ทดสอบในหญิงตั้งครรภ์ตามแผนการกำจัดโรคซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก


ส่วนวิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดโรคซิฟิลิสก่อนการตั้งครรภ์คือควรตรวจร่างกายสามีและภรรยาทั้งก่อนแต่งงานและก่อนมีเพศสัมพันธ์มีคู่นอนเพียงคนเดียวและใช้ถุงยางอนามัยก่อนมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่มั่นใจว่าปลอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับหญิงตั้งครรภ์หากพบว่าเป็นซิฟิลิสควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาให้ทันท่วงที

Shares:
QR Code :
QR Code