‘กรมราง’ ประสานรถไฟฟ้าเพิ่มมาตรการป้องกันเชื้อ ‘โคโรน่า’

ที่มา : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ


‘กรมราง’ ประสานรถไฟฟ้าเพิ่มมาตรการ ป้องกันเชื้อ ‘โคโรน่า’ thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมการขนส่งทางราง ประสานหน่วยงานผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มมาตรการด้านการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า


เมื่อวันที่ 26 ม.ค. นายสรพงศ์   ไพฑูรย์พงษ์   อธิบดีกรมการขนส่งทางราง  เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า และได้พบผู้ติดเชื้อในเขตประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวจีนมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางรางได้มีความห่วงใยผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้า และให้ความสำคัญในการหาแนวทางป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ได้แก่   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) บริษัท  รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด   บริษัท  ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BEM)   และบริษัท  ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)(BTS)  ได้ดำเนินการเคร่งครัดและรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดในทุกหนทาง   เช่น การจัดตั้งขวดเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่บริเวณโต๊ะตรวจ/ห้องจำหน่ายตั๋วบนสถานีรถไฟฟ้า เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด (ที่นั่ง ห่วง ราวจับ) พ่นยาน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในตัวขบวนรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟฟ้าก่อนให้บริการและระหว่างวัน   รวมทั้งมีบริการแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ใช้บริการ


นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานได้กำชับให้นายสถานีรถไฟฟ้า (Station Controller) ตรวจสุขภาพพนักงานประจำสถานีก่อนเริ่มให้บริการประชาชน และย้ำการใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันกานแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา


สำหรับการดำเนินงานต่อไป กรมการขนส่งทางรางจะจัดประชุมหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่ให้บริการเดินรถไฟฟ้า รวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันประเมินและกำหนดมาตรฐานกำหนดมาตรการและประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างบูรณาการร่วมกันต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code