กรมทางหลวงติดตั้งระบบปล่อยฝอยละอองน้ำลดฝุ่น

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


กรมทางหลวงติดตั้งระบบปล่อยฝอยละอองน้ำลดฝุ่น thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมทางหลวง ติดตั้งระบบปล่อยฝอยละอองน้ำลดฝุ่น PM2.5 พื้นที่หน้าด่านฯ ทับช้าง 1 (มุ่งหน้าบางพลี) และพื้นที่หน้าด่านฯ ทับช้าง 2 (มุ่งหน้าบางปะอิน)


นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมทางหลวง ร่วมตรวจติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้างบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 โดยกรมทางหลวงได้ดำเนินการติดตั้งระบบปล่อยฝอยละอองน้ำ (High Pressure Water System) ถาวร ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่หน้าด่านฯ ทับช้าง 1 (มุ่งหน้าบางพลี) และพื้นที่หน้าด่านฯ ทับช้าง 2 (มุ่งหน้าบางปะอิน) ในการดำเนินการกรมทางหลวงได้ติดตั้งระบบจ่ายน้ำประปาแรงดันสูง 70 บาร์ ผ่านระบบท่อแรงดันสูงและหัวฉีดน้ำอนุภาคขนาดเล็กรวมกันทั้งสองแห่งจำนวน 120 หัว ซึ่งสามารถผลิตและปล่อยฝอยละอองน้ำประปาสะอาดได้ละเอียดขนาดประมาณ 20 ไมครอน เพื่อดักจับละอองฝุ่น PM2.5 ซึ่งอธิบดีกรมทางหลวงได้ให้นโยบายต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในการควบคุมฝอยละอองน้ำว่าจะต้องไม่รบกวนทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และต้องไม่มีน้ำเจิ่งนองบนพื้นถนนจนก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง ดังนั้น เพื่อให้การปล่อยฝอยละอองน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรมทางหลวงจะเปิดระบบฯ ระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 24.00 น. เนื่องจากผลการตรวจวัด PM2.5 รายชั่วโมงของกรมควบคุมมลพิษพบว่า เป็นช่วงเวลาที่มีฝุ่น PM2.5 สูง


นอกจากนี้จะพิจารณาเปิดระบบฯ เพิ่มในช่วงเวลาที่มีปริมาณจราจรสะสมหนาแน่นเป็นพิเศษมีอุณหภูมิต่ำและมีสภาพอากาศสงบนิ่งไม่กระจายตัว เนื่องจากจะเป็นช่วงที่มีมลพิษสูงกว่าปกติ


อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปว่า จากการตรวจวัดฝุ่นPM2.5 บริเวณด่านฯ ทับช้าง 1 และทับช้าง 2 ก่อนที่มีการติดตั้งระบบฯพบว่า มีค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. เท่ากับ 70 และ 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามลำดับ ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามตรวจวัดฝุ่น PM2.5 หลังจากที่มีการติดตั้งระบบฯ ซึ่งหากผลการตรวจวัดเป็นที่น่าพอใจกรมทางหลวงจะพิจารณาขยายผลไปติดตั้งยังบริเวณอาคารด่านเก็บเงิน โดยเฉพาะบริเวณช่องรถบรรทุกที่ใช้น้ำมันดีเซลซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิด PM2.5


นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีมาตรการในการล้างพื้นถนนในช่วงเวลาประมาณ 04.00 05.00 น. วันละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งกำกับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างตรวจเช็คสภาพรถและเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันดีเซลให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และกรมทางหลวงขอรณรงค์ให้ประชาชนที่ใช้บริการทางหลวงพิเศษเปลี่ยนมาใช้งานระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ หรือ M-PASS เพื่อช่วยลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากการติดสะสมของปริมาณการจราจรหน้าด่านเก็บเงิน


ทั้งนี้ กรมทางหลวงมุ่งหวังเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหา PM2.5 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและพร้อมที่จะบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่จะดำเนินการวางแผนในการบรรเทาปัญหาดังกล่าว ในระยะยาวต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code