กรมทรัพยากรน้ำจัดสัปดาห์อนุรักษ์น้ำ 22 มี.ค.

 

กรมทรัพยากรน้ำจัดสัปดาห์อนุรักษ์น้ำ 22 มี.ค.

 

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดิน เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ วันที่ 22มี.ค.นี้

กรมทรัพยาการน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ถวายพระเจ้าแผ่นดิน เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก “ความมั่นคงในด้านน้ำและอาหาร ทางเลือก ทางรอด” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 85พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 80พรรษา และให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ รวมถึง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำ ตลอดจนการรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของน้ำ ในวันที่ 22มีนาคม 2555โดยจะมีกิจกรรมร่วมเสวนาจากนักวิชาการ เรื่องทางรอดของประเทศไทยกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ตั้งแต่เวลา 09.00-19.30น. ที่ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร

 

 

ที่มา : สำนักข่าวไอเอ็เอ็น

Shares:
QR Code :
QR Code