กรมควบคุมโรค เปิดกลุ่มไลน์แอด “@AntiYung”

ที่มา : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค


กรมควบคุมโรค เปิดกลุ่มไลน์แอด


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ห่วงปัญหาโรคไข้เลือดออก พร้อมสั่งการผ่านศูนย์ปฏิบัติการฯ (EOC) ให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง เหตุในช่วงฤดูฝนทุกปีเป็นช่วงฤดูระบาดของโรคไข้เลือดออก ปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 1.7 หมื่นราย เสียชีวิต 21 ราย พร้อมชวนประชาชนเข้ากลุ่มไลน์แอด“@AntiYung” สอบถามทุกข้อสงสัยกับทีมเฉพาะกิจพิชิตยุง 


นายแพทย์อัษฎางค์  รวยอาจิณ  รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงต้องดำเนินการและติดตามสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด  ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้เช่นกัน โดยได้กล่าวไว้ในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา และขอให้ประชาชนสังเกตตัวเอง ลูกหลาน และคนใกล้ชิด  หากมีอาการไข้สูง 2 วัน แล้วไม่ดีขึ้น  ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว ที่สำคัญขอให้ระวังยุงกัด ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในภาชนะที่มีน้ำขัง และที่เก็บน้ำไว้ใช้ก็ขอให้มีฝาปิดด้วย         


ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกและมีการรณรงค์ให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมในการป้องกันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนฤดูระบาดในช่วงต้นปีนี้ และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (EOC) กรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ได้มีการสั่งการผ่าน EOC ให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทุกแห่งทั่วประเทศ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและใช้มาตรการในการป้องกัน รวมถึงร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งในครัวเรือนและในชุมชน


นอกจากนี้  กรมควบคุมโรค ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อรองรับสังคมโซเชียลในยุคดิจิทัล นั่นคือ การเปิดกลุ่มไลน์แอด “@AntiYung” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ และสอบถามทุกข้อสงสัยที่เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก จากทีมเฉพาะกิจพิชิตยุง สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค  จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้ากลุ่มไลน์แอด “@AntiYung”  โดยพิมพ์คำว่า @AntiYung ในช่องค้นหาเพื่อนในแอพพลิเคชั่นไลน์ หรือแสกน QR Code จากนั้นเพิ่มเป็นเพื่อนเพื่อเข้ากลุ่มไลน์ดังกล่าว   


กรมควบคุมโรค เปิดกลุ่มไลน์แอด


นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2561 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 11 มิถุนายน 2561 ประเทศไทยมีผู้ป่วยแล้ว 17,302 ราย เสียชีวิต 21 ราย  จากข้อมูลการป่วยและเสียชีวิตตามกลุ่มอายุ พบว่าอัตราป่วยยังคงสูงสุดในเด็กวัยเรียนอายุ 10–14 ปี รองลงมาอายุ 5-9 ปี แต่เมื่อพิจารณาการเสียชีวิตพบว่าในปี 2561 นี้ ผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากกลับเป็นกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 14 ราย (จากทั้งหมด 21 ราย) ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้ประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว หากมีอาการไข้สูงมากโดยฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ ถ้ามีไข้สูง 2-3 วันไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของไข้ ไม่ควรไปฉีดยาลดไข้หรือซื้อยากินเอง และขอให้ดูแลเป็นพิเศษในผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัวและผู้สูงอายุ เพราะหากป่วยแล้วมีโอกาสรุนแรงกว่าปกติได้   


ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนและหน่วยงานต่างๆ ดูแลบ้านเรือน ชุมชน และหน่วยงานของตนเองไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง  2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่  เพื่อป้องกัน 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ 3.ไข้ปวดข้อยุงลาย  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ