“กรมควบคุมลพิษ” เผย ก๊าซโอโซนในกทม. เกินค่ามาตรฐาน

 

 

“กรมควบคุมมลพิษ” เผย ก๊าซโอโซนในกทม.-ปริมณฑล เกินค่ามาตรฐาน เร่งควบคุม หวั่นกระทบสุขภาพปชช. คาด จากชื้อเพลิงที่ผลิตแก๊สโซฮอล์ในภาคขนส่งเพิ่ม รวมถึงการเผาในที่โล่ง

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบก๊าซโอโซนในชั้นบรรยากาศทั่วไปของกรมควบคุมมลพิษ ช่วงระหว่างปี 2544-2554 พบว่า ระดับก๊าซโอโซนเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก๊าซโอโซนที่ระดับความเข้มข้นดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและระบบนิเวศของประเทศ ทั้งนี้มีข้อสันนิษฐานว่า การเปลี่ยนแปลงประเภทเชื้อเพลิงไปสู่แก๊สโซฮอล์ที่มากขึ้น ในภาคการขนส่งของประเทศได้ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมือง อาทิ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยในต่างประเทศยังชี้ให้เห็นว่า การเผาในที่โล่งจะทำให้เกิดการปลดปล่อยสารตั้งต้นได้ นอกจากนี้ส่วนหนึ่งยังมาจากการส่งผ่านทางอากาศข้ามแดนหรือข้ามทวีป ดังนั้นกรมควบคุมมลพิษ และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)จึงได้ความร่วมมือกันนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และบรรเทาปัญหามลภาวะของประเทศให้มีประสิทธิภาพ

 

 

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

Shares:
QR Code :
QR Code