กรมควบคุมมลพิษ ชี้ 10 แม่น้ำสะอาดพร้อมสงกรานต์

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


กรมควบคุมมลพิษ ชี้ 10 แม่น้ำสะอาด พร้อมเล่นสงกรานต์ thaihealth


แฟ้มภาพ


 


กรมควบคุมมลพิษ ชี้ "10 แม่น้ำสะอาด" อยู่ในเกณฑ์ดีสามารถใช้เล่นน้ำ และลงเล่นน้ำได้ตามปกติ พร้อมเล่นสงกรานต์


นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินที่สำคัญทั่วประเทศช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม ของปี 2561 ดีกว่า 2 ปีที่ผ่านมา โดยแหล่งน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีสามารถใช้เล่นน้ำ และลงเล่นน้ำได้ตามปกติ


อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าสู่ร่างกายโดยตรง เพราะอาจมีผลต่อสุขภาพได้ โดยแหล่งน้ำที่มีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้แก่ 1.แม่น้ำสงคราม 2.แม่น้ำอูน 3.แม่น้ำตาปีตอนบน แหล่งน้ำที่มีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดี อาทิ 1.แม่น้ำกก 2.แม่น้ำแม่จาง 3.แม่น้ำลี้ 4.แม่น้ำอิง 5.แม่น้ำวัง 6.แม่น้ำแควใหญ่ 7.แม่น้ำแม่กลอง 8.แม่น้ำตาปีตอนล่าง 9.แม่น้ำชุมพร 10.แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง


นางสุณี กล่าวต่อว่า สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีการละเล่นน้ำสงกรานต์ ได้แก่ 1.ชายหาดท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวม 56 หาด ได้แก่ พื้นที่อ่าวไทยตอนใน 11 หาด อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 14 หาด อ่าวไทยฝั่งตะวันตก 5 หาดและชายฝั่งอันดามัน 26 หาด พบว่าคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นของบริเวณชายหาดท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล โดยชายหาดท่องเที่ยวทั้ง 56 หาด สามารถจะทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามการทำกิจกรรมบริเวณชายหาดควรระมัดระวังเศษขยะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ 2.จ.เชียงใหม่ มีสถานที่หลักอย่างคูเมืองเชียงใหม่ที่เป็นหนึ่งสถานที่นักท่องเที่ยวนิยม


ก่อนเทศกาลสงกรานต์มาถึง เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมน้ำดิบในคูเมือง เพื่อใช้สำหรับการเล่นสงกรานต์โดยการระบายน้ำจากคลองชลประทานเข้าคูเมืองเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และผันน้ำเต็มคูเมืองทั้งหมด ในวันที่ 5 เมษายน โดยขุดลอก ดูดของเสีย ปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยเติมคลอรีนฆ่าเชื้อ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำ 3.จ.ขอนแก่น ถนนข้าวเหนียวที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมากมาเล่นน้ำสงกรานต์ยังบริเวณนี้ โดยทาง จ.ขอนแก่น เตรียมน้ำให้สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนตามจุดต่างๆ 4.จ.นครราชสีมา คูเมืองนครราชสีมา เป็นแหล่งน้ำที่มาจากบ่อบำบัดน้ำเสียรวมบ่อสุดท้ายที่สูบเข้ามาหล่อเลี้ยงคูเมือง ทำให้คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำไม่เหมาะแก่การอุปโภคและนำมาทำกิจกรรมต่างๆ เช่น นำมาเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลนครราชสีมาได้เปิดน้ำจากท่อประปาดับเพลิงให้ประชนได้ใช้ฟรี ตามจุดต่างๆ รอบคูเมืองนครราชสีมา และ 5.จ.พระนครศรีอยุธยา สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเกาะเมืองอยุธยาที่น่าจะเป็นหนึ่งสถานที่ที่จะมีการเล่นน้ำสงกรานต์ แต่ทาง จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่อนุญาตให้เล่นน้ำยังบริเวณนี้เนื่องจากทำให้เกิดการจราจรติดขัด ดังนั้น นักท่องเที่ยวและประชาชนจึงนิยมเล่นน้ำสงกรานต์รอบนอกบริเวณทุ่งภูเขาทองและใช้น้ำจากทุ่งภูเขาทองมาใช้ในการเล่น ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ