กม.ห้ามสูบบุหรี่ลดผู้ป่วย “หัวใจ”

ลั่น 8 พ.ย นี้ สวนสาธารณะ ที่ทำงานปลอดบุหรี่

กม.ห้ามสูบบุหรี่ลดผู้ป่วย “หัวใจ” 

          ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานการวิจัยจากประเทศสกอตแลนด์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์เจอร์นัล ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ว่า จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจฉุกเฉินช่วง 10 เดือน หลังกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสาถนที่สาธารณะและที่ทำงานทุกแห่งมีผลบังคับใช้ ลดลงร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกันก่อนกฎหมายห้ามสูบบุหรี่มีผลบังคับใช้

 

          อัตราลดลงก่อนหน้านี้เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3 ต่อปี โดยจำนวนผู้ป่วยที่เข้าอยู่โรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจฉุกเฉินลดลงจาก 3,235 คน ระหว่างมิถุนายน 2548-มีนาคม 2549 เหลือ 2,684 คน ระหว่างมิถุนายน 2549-มีนาคม 2550 โดยเป็นการลดลง 14% ในคนที่สูบบุหรี่ 19% ในคนที่เคยสูบบุหรี่แต่เลิกสูบแล้ว และ 21% ในคนที่ไม่สูบบุหรี่ ทั้งนี้สกอตแลนด์เริ่มห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและที่ทำงานตั้งแต่ มีนาคม 2549 รายงานนี้สอดคล้องกับรายงานอื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้ที่กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและที่ทำงาน ลดการป่วยด้วยโรคหัวใจกระทันหันที่ต้องเข้าอยู่ในโรงพยาบาล” ศ.นพ.ประกิตกล่าว และว่า ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ที่จะทำให้สถานที่สาธารณะและที่ทำงานทุกแห่งในประเทศไทยต้องปลอดบุหรี่ 100% ตามพันธกรณีที่ประเทศภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update:15-08-51

Shares:
QR Code :
QR Code