กม.ปลอดภัยกีฬาเด็ก

ฝ่าฝืนมีโทษหนัก

 

 

 กม.ปลอดภัยกีฬาเด็ก

          วันที่ 28 ต.ค. ที่โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ สำนักงานสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) จัดเสวนาประชาพิจารณ์ “ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน พ.ศ….

 

          โดยนายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.นี้มี 42 มาตราแบ่งเป็น 6 หมวด มีสาระต้องการให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชนในการเล่นกีฬาและนันทนาการ เนื่องจากข้อมูลทางวิชาการและทางการแพทย์พบว่า การเล่นกีฬานันทนาการไม่เหมาะสม ส่งผลระยะยาวต่อสมอง ร่างกาย จิตใจเด็ก ได้รับบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิตและไม่มีผู้รับผิดชอบ เนื่องจากการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งมีอายุความเพียง 1 ปี

 

          นายวัชรินทร์ กล่าวว่า กฎหมายในหมวด 3 มาตรา 23 กำหนดว่าหน่วยการกีฬาใดจัดให้เด็กเยาวชน แข่งกีฬา ไม่ว่ากีฬาปะทะ ไม่ปะทะ หรือกีฬาต่อสู้ ต้องจัดมาตรการความปลอดภัย อย่างน้อยต้องมีการตรวจสอบนักกีฬามีสุขภาพ สมรรถภาพตามหลักวิชา โดยมีใบรับรองแพทย์ และจัดบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์จำเป็นตลอดการแข่งขัน มาตรา 24 นักกีฬาเด็ก เยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ เสียชีวิตจากการกีฬา ให้ได้รับการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 25 ห้ามผู้ใดจัดหรือยินยอมให้มีการเล่นพนันกีฬาที่เด็กแข่งขันไม่ว่าทางตรงทางอ้อม

 

          นายวัชรินทร์ กล่าวว่า ส่วนหมวด 4 มาตรา 27 ผู้ใดจัดให้มีหน่วยนันทนาการหรืออุปกรณ์นันทนาการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก เยาวชน จะต้องดำเนินการให้ปลอดภัยอย่างน้อยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ป้องกันอันตรายหรือช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น จัดให้มีอุปกรณ์ที่ปลอดภัยเหมาะสมพัฒนาการ วุฒิภาวะ เพศ ติดตั้งอุปกรณ์ที่มั่นคง แข็งแรงปลอดภัย ตรวจสภาพ บำรุงรักษาอุปกรณ์สม่ำเสมอตามลักษณะการใช้งาน เพื่อสุขอนามัยและปลอดภัย มาตรา 28 หน่วยนันทนาการใดจัดให้มีสวนสนุกต้องจัดบุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ผ่านการอบรมปฐมพยาบาลพื้นฐานพร้อมอุปกรณ์จำเป็นในการบริการผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นอุปกรณ์สวนสนุก โดยมีบทลงโทษหนักกรณีผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากฝ่าฝืนมาตรา 25 โทษจะเพิ่มมากกว่ากฎหมายพนันทั่วไปกึ่งหนึ่ง

 

          ด้าน นายเชวง ไทยยิ่ง ผอ.สถาบันพัฒนากฎหมายมหาชน กล่าวว่า การนำเด็กมาต่อยมวย นักพลศึกษาและแพทย์ระบุชัดว่า นักมวยหลายคนต้องป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน ขณะที่นักเทควันโดต้องเดินขาบิดเบี้ยวเพราะข้อเสีย นอกจากนั้น กีฬาเอ็กซ์ตรีมที่อันตรายมากๆ หรือการเล่นบีบี กันหรือเพนต์ บอล น่าจะมีการควบคุมมาตรฐานที่ปลอดภัย รวมถึงกีฬาพื้นฐานอย่างยิมนาสติกที่เอาเด็ก 2-3 ขวบมาเล่น ปลอดภัยแค่ไหน เช่นเดียวกับไลฟ์การ์ดในสระว่ายน้ำ ก็ต้องมีใบอนุญาต มีทักษะการช่วยชีวิต

 

          ด้าน นายชัชชัย โกมารทัต หัวหน้าแขนงวิชาโค้ชกีฬา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สถานที่ออกกำลังกาย หรือฟิตเนส ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมาก ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายควบคุมดูแล ทั้งที่ฟิตเนสชื่อดังๆ หลายแห่งดูภายนอกสวยงาม แต่ภายในมีปัญหาอับชื้นวางเครื่องเล่นแออัดชิดกัน จัดวางผิดประเภท ปัญหามลพิษทางเสียงเปิดเพลงเสียงดังมาก ห้องอาบน้ำสกปรก นอกจากนั้นพบว่าเป็นแหล่งคุกคามทางเพศ ทั้งกรณีต่างเพศและเพศเดียวกัน จึงควรตั้งกรมหรือองค์กรอิสระขึ้นมาดูแล

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update : 29-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติภานันทร์ ลีจันทึก

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code